DANH MỤC SẢN PHẨM

Tìm kiếm nâng cao

Hỗ trợ trực tuyến

Bình chọn

  • Bạn biết về trang web qua nguồn nào ?
  • Internet
  • Hội chợ,Triển lãm
  • Báo chí
  • Qua tổng đài 1080
  • Người thân,Bạn bè
  • Tờ rơi,Poster
  •  

Tỉ giá ngoại tệ

Đối tác

Thống kê

Số lượt truy cập 838558   lần

69   khách hàng đang online

Phẫu thuật nội soi

KẸP PHẪU TÍCH DÙNG CHO PHẪU THUẬT ÍT XÂM LẤN MODEL:DC8020 HÃNG SX:DELACROIX-CHEVALIER (PHÁP)

KẸP PHẪU TÍCH DÙNG CHO PHẪU THUẬT ÍT XÂM LẤN MODEL:DC8020 HÃNG SX:DELACROIX-CHEVALIER (PHÁP)
KỀM MANG KIM VI PHẪU JACOBSON CÁN TRÒN THẲNG MŨI MẠ KIM CƯƠNG CÓ KHÓA MODEL:DC50610-21TI HÃNG SX:DELACROIX-CHEVALIER (PHÁP)

KỀM MANG KIM VI PHẪU JACOBSON CÁN TRÒN THẲNG MŨI MẠ KIM CƯƠNG CÓ KHÓA MODEL:DC50610-21TI HÃNG SX:DELACROIX-CHEVALIER (PHÁP)
KÌM MANG KIM VI PHẪU JACOBSON CÁN TRÒN THẲNG MŨI MẠ KIM CƯƠNG CÓ KHÓA MODEL:DC50610-18 HÃNG SX:DELACROIX-CHEVALIER (PHÁP)

KÌM MANG KIM VI PHẪU JACOBSON CÁN TRÒN THẲNG MŨI MẠ KIM CƯƠNG CÓ KHÓA MODEL:DC50610-18 HÃNG SX:DELACROIX-CHEVALIER (PHÁP)
DÂY DẪN ĐƯỜNG LỖ NIỆU QUẢN MODEL:RE-420180 HÃNG SX:UROTECH (ĐỨC)

DÂY DẪN ĐƯỜNG LỖ NIỆU QUẢN MODEL:RE-420180 HÃNG SX:UROTECH (ĐỨC)
DÂY DẪN ĐƯỜNG LỖ NIỆU QUẢN MODEL:RE-420780 HÃNG SX:UROTECH (ĐỨC)

DÂY DẪN ĐƯỜNG LỖ NIỆU QUẢN MODEL:RE-420780 HÃNG SX:UROTECH (ĐỨC)
DÂY DẪN ĐƯỜNG LỖ NIỆU QUẢN MODEL:RE-420170 HÃNG SX:UROTECH (ĐỨC)

DÂY DẪN ĐƯỜNG LỖ NIỆU QUẢN MODEL:RE-420170 HÃNG SX:UROTECH (ĐỨC)
DÂY DẪN ĐƯỜNG LỖ NIỆU QUẢN MODEL:RE-420380 HÃNG SX:UROTECH (ĐỨC)

DÂY DẪN ĐƯỜNG LỖ NIỆU QUẢN MODEL:RE-420380 HÃNG SX:UROTECH (ĐỨC)
DÂY DẪN ĐƯỜNG LỖ NIỆU QUẢN MODEL:UTD-35150-A HÃNG SX:UROTECH (ĐỨC)

DÂY DẪN ĐƯỜNG LỖ NIỆU QUẢN MODEL:UTD-35150-A HÃNG SX:UROTECH (ĐỨC)
DÂY DẪN ĐƯỜNG LỖ NIỆU QUẢN MODEL:UTD-35150 HÃNG SX:UROTECH (ĐỨC)

DÂY DẪN ĐƯỜNG LỖ NIỆU QUẢN MODEL:UTD-35150 HÃNG SX:UROTECH (ĐỨC)
ỐNG THÔNG NIỆU QUẢN MODEL:TU-410832 HÃNG SX:UROTECH (ĐỨC)

ỐNG THÔNG NIỆU QUẢN MODEL:TU-410832 HÃNG SX:UROTECH (ĐỨC)
ỐNG THÔNG NIỆU QUẢN MODEL:TU-410830 HÃNG SX:UROTECH (ĐỨC)

ỐNG THÔNG NIỆU QUẢN MODEL:TU-410830 HÃNG SX:UROTECH (ĐỨC)
ỐNG THÔNG NIỆU QUẢN MODEL:TU-410828 HÃNG SX:UROTECH (ĐỨC)

ỐNG THÔNG NIỆU QUẢN MODEL:TU-410828 HÃNG SX:UROTECH (ĐỨC)
ỐNG THÔNG NIỆU QUẢN MODEL:TU-410824 HÃNG SX:UROTECH (ĐỨC)

ỐNG THÔNG NIỆU QUẢN MODEL:TU-410824 HÃNG SX:UROTECH (ĐỨC)
ỐNG THÔNG NIỆU QUẢN MODEL:TU-410732 HÃNG SX:UROTECH (ĐỨC)

ỐNG THÔNG NIỆU QUẢN MODEL:TU-410732 HÃNG SX:UROTECH (ĐỨC)
ỐNG THÔNG NIỆU QUẢN MODEL:TU-410730 HÃNG SX:UROTECH (ĐỨC)

ỐNG THÔNG NIỆU QUẢN MODEL:TU-410730 HÃNG SX:UROTECH (ĐỨC)
ỐNG THÔNG NIỆU QUẢN MODEL:TU-410728 HÃNG SX:UROTECH (ĐỨC)

ỐNG THÔNG NIỆU QUẢN MODEL:TU-410728 HÃNG SX:UROTECH (ĐỨC)
ỐNG THÔNG NIỆU QUẢN MODEL:TU-410726 HÃNG SX:UROTECH (ĐỨC)

ỐNG THÔNG NIỆU QUẢN MODEL:TU-410726 HÃNG SX:UROTECH (ĐỨC)
ỐNG THÔNG NIỆU QUẢN MODEL:TU-410724 HÃNG SX:UROTECH (ĐỨC)

ỐNG THÔNG NIỆU QUẢN MODEL:TU-410724 HÃNG SX:UROTECH (ĐỨC)
ỐNG THÔNG NIỆU QUẢN MODEL:TU-410722 HÃNG SX:UROTECH (ĐỨC)

ỐNG THÔNG NIỆU QUẢN MODEL:TU-410722 HÃNG SX:UROTECH (ĐỨC)
ỐNG THÔNG NIỆU QUẢN MODEL:TU-410632 HÃNG SX:UROTECH (ĐỨC)

ỐNG THÔNG NIỆU QUẢN MODEL:TU-410632 HÃNG SX:UROTECH (ĐỨC)
ỐNG THÔNG NIỆU QUẢN MODEL:TU-410628 HÃNG SX:UROTECH (ĐỨC)

ỐNG THÔNG NIỆU QUẢN MODEL:TU-410628 HÃNG SX:UROTECH (ĐỨC)
ỐNG THÔNG NIỆU QUẢN MODEL:TU-410626 HÃNG SX:UROTECH (ĐỨC)

ỐNG THÔNG NIỆU QUẢN MODEL:TU-410626 HÃNG SX:UROTECH (ĐỨC)