DANH MỤC SẢN PHẨM

Tìm kiếm nâng cao

Hỗ trợ trực tuyến

Bình chọn

  • Bạn biết về trang web qua nguồn nào ?
  • Internet
  • Hội chợ,Triển lãm
  • Báo chí
  • Qua tổng đài 1080
  • Người thân,Bạn bè
  • Tờ rơi,Poster
  •  

Tỉ giá ngoại tệ

Đối tác

Thống kê

Số lượt truy cập 838518   lần

64   khách hàng đang online

Dụng cụ đa khoa

CANUYN NHI KHOA THÔNG ĐỘNG MẠCH CHỦ ĐẦU CONG 135 ĐỘ MODEL:A900-155 HÃNG SX:SORIN (Ý)

CANUYN NHI KHOA THÔNG ĐỘNG MẠCH CHỦ ĐẦU CONG 135 ĐỘ MODEL:A900-155 HÃNG SX:SORIN (Ý)
CANUYN NHI TĨNH MẠCH 90 ĐỘ ĐẦU CONG MODEL:V132-14 HÃNG SX:SORIN (Ý)

CANUYN NHI TĨNH MẠCH 90 ĐỘ ĐẦU CONG MODEL:V132-14 HÃNG SX:SORIN (Ý)
BỘ ĐẶT NỘI KHÍ QUẢN TRẺ EM MILLER MODEL:11.2064 HÃNG SX: PROMED (ĐỨC)

BỘ ĐẶT NỘI KHÍ QUẢN TRẺ EM MILLER MODEL:11.2064 HÃNG SX: PROMED (ĐỨC)
BÀO DA HUMBY 30CM MODEL:12.1030 HÃNG SX:PROMED (ĐỨC)

BÀO DA HUMBY 30CM MODEL:12.1030 HÃNG SX:PROMED (ĐỨC)
DÂY ĐO ÁP LỰC ĐỘNG MẠCH MODEL:C12059 HÃNG SX:JUDE MEDICAL (MỸ)

DÂY ĐO ÁP LỰC ĐỘNG MẠCH MODEL:C12059 HÃNG SX:JUDE MEDICAL (MỸ)
ỐNG THÔNG CAN THIỆP 6F XBU3.5 DÀI 100CM MODEL:7833-H0 HÃNG SX: UMBRA MEDICAL (MỸ)

ỐNG THÔNG CAN THIỆP 6F XBU3.5 DÀI 100CM MODEL:7833-H0 HÃNG SX: UMBRA MEDICAL (MỸ)
DÂY DẪN CHẨN ĐOÁN CAN THIỆP MODEL:19262 HÃNG SX:UMBRA MEDICAL (MỸ)

DÂY DẪN CHẨN ĐOÁN CAN THIỆP MODEL:19262 HÃNG SX:UMBRA MEDICAL (MỸ)
BỘ BƠM BÓNG ÁP LỰC CAO 30 ATM DUNG TÍCH 20ML MODEL:12107 HÃNG SX:UMBRA MEDICAL PRODUCT (MỸ)

BỘ BƠM BÓNG ÁP LỰC CAO 30 ATM DUNG TÍCH 20ML MODEL:12107 HÃNG SX:UMBRA MEDICAL PRODUCT (MỸ)
DÂY DẪN CAN THIỆP ĐƯỜNG MẬT MODEL:M00556581 HÃNG SX:BOSTON SCIENTIFIC (MỸ)

DÂY DẪN CAN THIỆP ĐƯỜNG MẬT MODEL:M00556581 HÃNG SX:BOSTON SCIENTIFIC (MỸ)
ỐNG THÔNG TIỂU 2 NHÁNH 30ML SỐ 16FR MODEL:26167 HÃNG SX:COVIDEN (MỸ)

ỐNG THÔNG TIỂU 2 NHÁNH 30ML SỐ 16FR MODEL:26167 HÃNG SX:COVIDEN (MỸ)
ỐNG THÔNG TIỂU 2 NHÁNH 3ML SỐ 8FR MODEL:11086 HÃNG SX:COVIDEN (MỸ)

ỐNG THÔNG TIỂU  2 NHÁNH 3ML  SỐ 8FR MODEL:11086 HÃNG SX:COVIDEN (MỸ)
TÚI CHỨA THỨC ĂN NHỎ GIỌT CHO BỆNH NHÂN MODEL:8884773006 HÃNG SX:COVIDEN (MỸ)

TÚI CHỨA THỨC ĂN NHỎ GIỌT CHO BỆNH NHÂN MODEL:8884773006 HÃNG SX:COVIDEN (MỸ)
TÚI CHỨA THỨC ĂN CHO BỆNH NHÂN MODEL: 673622 HÃNG SX:COVIDEN (MỸ)

TÚI CHỨA THỨC ĂN CHO BỆNH NHÂN MODEL: 673622 HÃNG SX:COVIDEN (MỸ)
ỐNG THÔNG DẠ DÀY MODEL:SM1800-3 HÃNG SX: COVIDEN (MỸ)

ỐNG THÔNG DẠ DÀY MODEL:SM1800-3 HÃNG SX: COVIDEN (MỸ)
ỐNG THÔNG DẠ DÀY MODEL:SM1600-3 HÃNG SX: COVIDEN (MỸ)

ỐNG THÔNG DẠ DÀY MODEL:SM1600-3 HÃNG SX: COVIDEN (MỸ)
ỐNG HÚT ĐỜM NHỚT CÓ KIỂM SOÁT MODEL:ST1020 HÃNG SX: COVIDEN (MỸ)

ỐNG HÚT ĐỜM NHỚT CÓ KIỂM SOÁT MODEL:ST1020 HÃNG SX: COVIDEN (MỸ)
ỐNG HÚT ĐỜM NHỚT CÓ KIỂM SOÁT MODEL:ST1220 HÃNG SX: COVIDEN (MỸ)

ỐNG HÚT ĐỜM NHỚT CÓ KIỂM SOÁT MODEL:ST1220 HÃNG SX: COVIDEN (MỸ)
ỐNG HÚT ĐỜM NHỚT CÓ KIỂM SOÁT SỐ 14 MODEL:ST1420 HÃNG SX: COVIDEN (MỸ)

ỐNG HÚT ĐỜM NHỚT CÓ KIỂM SOÁT SỐ 14 MODEL:ST1420 HÃNG SX: COVIDEN (MỸ)
DỤNG CỤ LẤY ĐỜM PHẾ QUẢN MODEL:8884724500 HÃNG SX:COVIDEN (MÝ)

DỤNG CỤ LẤY ĐỜM PHẾ QUẢN MODEL:8884724500 HÃNG SX:COVIDEN (MÝ)
ỐNG THÔNG TĨNH MẠCH MODEL:CF7-7-60 HÃNG SX:COVIDIEN (MỸ)

ỐNG THÔNG TĨNH MẠCH MODEL:CF7-7-60 HÃNG SX:COVIDIEN (MỸ)
BÓNG NONG MẠCH NGOẠI BIÊN MODEL:PCE050020130 HÃNG SX: MEDTRONIC (MỸ)

BÓNG NONG MẠCH NGOẠI BIÊN MODEL:PCE050020130 HÃNG SX: MEDTRONIC (MỸ)
BÓNG NONG MẠCH NGOẠI BIÊN MODEL: PCE060020130 HÃNG SX:MEDTRONIC (MỸ)

BÓNG NONG MẠCH NGOẠI BIÊN MODEL: PCE060020130 HÃNG SX:MEDTRONIC (MỸ)